Tại thời điểm này, các Từ điển Hà Lan - Anh có một số 5,431 từ trong hà lan cũng như 91,917 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 915,714 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 4,854 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Hà Lan - Anh, Hà Lan, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Hà Lan, dịch vụ Hà Lan-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi nederlands-engels-woordenboek.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0097 / 0.0047 (19)
Quay lại đầu trang