Tại thời điểm này, các Từ điển Anh - Hà Lan có một số 10,870 từ trong anh cũng như 86,448 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 1,089,067 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 5,773 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Anh - Hà Lan, Anh, Hà Lan, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Anh, dịch vụ Anh-Hà Lan, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi nederlands-engels-woordenboek.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0167 / 0.0112 (19)
Quay lại đầu trang